Help de Koepelkerkconcerten

Vindt u de Koepelkerkconcerten een mooi initiatief en wilt u hier graag meer bij betrokken worden? Stuur dan een mail naar koepelkerkconcerten[at]gmail.com.

Het is ook mogelijk om geld te storten ten bate van de concertserie of het kostbare onderhoud aan het orgel. Maak dan uw donatie over naar NL45 ABNA 0543 6299 45 t.n.v. College van Kerkrentmeesters der Ev-Luth. Gemeente Amsterdam onder vermelding van de bestemming van uw gift.